Info over VP1878 project

Het onderzoeksproject Volkspetitionnement 1878 is in het voorjaar van 2015 gestart door prof. dr. Fred van Lieburg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met een subsidie van de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds werd het mogelijk om de digitalisering van de lijsten handtekeningen uit 1878 te beginnen. Koos-jan de Jager BA is als onderzoeksassistent eveneens betrokken bij het onderzoek.

Publicaties

Via deze website houden wij u op de hoogte van de publicaties van het onderzoeksteam Volkspetitionnement 1878.

Koos-jan de Jager en Fred van Lieburg, ‘Wie waren de kleine luyden? Digitalisering van het Volkspetitionnement van 1878’, Gen. Magazine voor Familiegeschiedenis, jrg. 22, no. 3 (2016),

Jan-Kees Karels, ‘Smeekschrift met 300.000 handtekeningen’, Reformatorisch Dagblad (20 juni 2016).

Opzet, doel en inhoud project

In dit project worden de originele lijsten met handtekeningen, gesorteerd per provincie, gedigitaliseerd. In het archief van het Kabinet des Konings, aanwezig in het Nationaal Archief, zijn de banden ondergebracht. Inventarisnummers 4482 tot 4502 vormen samen het ‘Smeekschrift aan de Koning om een school met de Bijbel, met een memorie van toelichting en lijsten met handtekeningen’. De lijsten handtekeningen zijn ingebonden in boekwerken. Jarenlang hebben genealogen deze schat aan informatie grondig geraadpleegd, waardoor er ernstige slijtage is ontstaan. Daarom zijn ze door het Nationaal Archief gedigitaliseerd.

De tweede stap in het project is de daadwerkelijke digitalisering van de handtekeningen. De gescande lijsten worden door vrijwilligers overgetikt in een grote database. Voor deze digitalisering is een VeleHanden-projectpagina gebouwd, te vinden via deze link.

De database, waarin bij afronding van het project 305.000 namen zijn opgenomen, wordt gepresenteerd via de interactieve kaart op deze website. Onderzoekers en geïnteresseerden kunnen de lijsten namen doorzoeken, informatie over de gemeentes terugvinden en hiermee hun eigen kennis vergroten. Aan de gebruikers van deze database wordt gevraagd om informatie over de betreffende personen toe te voegen. Dit kan gaan om genealogische of biografische gegevens, informatie over kerkelijke achtergronden van personen of historische ontwikkelingen die plaatsvonden in de gemeenten.

Met de verzamelde informatie zal uiteindelijk historisch onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de bevolkingsgroep die in 1878 achter het Volkspetitionnement stond, centraal zal staan. Wie waren deze mensen? Hoe was hun verhouding tot de maatschappij, kerk en politiek? Wat kunnen we te weten komen als we biografische informatie toevoegen aan de digitale database? Mogelijke vervolgonderzoeken kunnen zich richten op de combinatie van andere lijsten met namen, om zo een breder beeld te schetsen van een bevolkingsgroep en haar ontwikkeling door de tijd.

Betrokken organisaties

Het Project Volkspetitionnement 1878 werkt samen met verschillende partners. Subsidie is verleend door de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds. De lijsten handtekeningen worden gedigitaliseerd bij Picturae, eigenaar van het crowdsourcing-platform VeleHanden. Deze website is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Erdee Media Groep te Apeldoorn. Academische partners zijn het BibleBelt Network, dat zich richt op de bestudering van de orthodoxchristelijke bevolkingsgroep van Nederland en het VU-Centrum voor Religiegeschiedenis ReLiC.

Wilt u met ons in contact komen naar aanleiding van dit project? Gebruik hiervoor onze contactpagina.